BITUVAL V-3 , BITUVAL V-4

In hidroizolacija by Nives D

Sastoje se od bitumeniziranog anorganskog uloška i od staklenog voala koji ne trune te se zbog toga primjenjuju kao podložna traka u jednom višeslojnom izolcijskom sustavu te kao zaštita od vlage iz betona za pod ili podnog estriha, u podzemnim izolacijama kao dvoslojna ili višeslojna izočacija protiv vlage iz tla kod unutarnjih prosstora. 1omot = 10m2